Katılım sayısı sınırlı olduğundan etkinlik hizmetlerinden tam faydalanabilmeniz için mutlaka kayıt yaptırılması gerekmektedir.


KOBİ’LERİ DÜNYA ATAĞINA KALDIRACAK KONGRE !
TBD, ASO ve ATO iş birliği ile...

“Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM"

Ülke Kalkınmasına, Sosyal Refahın Artmasına, Gelişmişlik Farklarının Azalmasına, Sürdürülebilirliğe, İstikrarın Sağlanmasına ve Rekabet Gücünün Artırılmasına Katkı Sağlama Daveti.

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, buna inanarak tam 46 yıldır Türkiye Bilişim Derneği (TBD) çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı faaliyete bir yenisini ekliyoruz.

26 Eylül 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ tarafından açılışı yapılacak olan “1.KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ”nin Ankara’da yapılacağını bildirmekten memnunuz.

Kongremiz, konularında uzman konuşmacıları seçkin katılımcılar ile Ankara Sheraton Otelinde buluşturacaktır. Bu yıl birincisini Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası ile beraber düzenleyeceğimiz Kongreyi her yıl Eylül aylarında düzenlenmeye devam ederek gelenekselleşen bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kararı almamızın en önemli nedeni, ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasını görmemiz olmuştur.

Bu olumsuzluklara çözüm arayacak Kongremizde kobilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Sabah Oturumlarında

Dijital Dönüşüm, Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler
Dijital Dönüşümün KOBİ’lere Sağladığı Fırsatlar ve Çözümler
Konuşulurken

Öğleden Sonraki Çözüm, Farkındalık Ve Eğitim Oturumlarında

KOBİ’lere Güç Veren Çözümler
Bilişim Güvenliği/Şifrenide Paranıda Kaptırmama Yolları
Rekabet Stratejileri
KOBİ’lere sunulan Finans Olanakları ve Destekler
Uzman konuşmacılar tarafından anlatılacak.

Kongremizin iş dünyası ve medyada çok konuşulan bir etkinlik olarak yerini alacağı inancımızla katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,
Rahmi AKTEPE
TBD GENEL BAŞKANI


DESTEKLEYEN KURUMLAR

ANASAYFA
ANASAYFA
ANASAYFA
ANASAYFA