KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanısıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Etkinliğin Adı

 • KOBİLER ve BİLİŞİM Kongresi

Etkinliğin Sloganı

 • Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM

Düzenlenecek Şehir

 • Ankara

Etkinliğin Tarihi

 • 26 Eylül 2017

Düzenleyen Kurumlar

 • Türkiye Bilişim Derneği
 • Ankara Sanayi Odası
 • Ankara Ticaret Odası

Etkinliğin Amacı

 • KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

Hedef Kitle

 • ASO Üyeleri
 • ATO Üyeleri
 • KOBİ’lerin yöneticileri
 • KOBİ’lerde karar alıcılar
 • KOBİ’lerin bilişim sorumluları
 • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
 • Genç KOBİ’ler
 • Girişimciler ve melek yatırımcılar.

Hedeflenen Katılımcı Sayısı

 • 250-300 Kişi

Kongre Konuları

 • Dijital Dönüşüm ve Yeni Fırsatlar
 • Rekabet Gücü, Stratejiler ve Üretim Yapısı
 • Yenilikçilik ve Ar-Ge
 • Verimlilik
 • KOBİ’lere Güç Veren Çözümler (siber güvenlik sigortası, tares taşınır rehin sicili, kümelenme)
 • Bilişim Güvenliği Farkındalığı
 • Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri
 • Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları
 • Rekabet Stratejileri ve Yönetişim
 • Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması