Sponsorluk Seçenekleri

Ana Sponsor

(100.000 TL + KDV)
Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Kongrenin açılış konuşmalarında konuşma hakkı verilecektir.
 2. Sabah bölümünde yapılacak “Dijital Dönüşümün KOBİ’lere Sağladığı Fırsatlar ve Çözümler” özel oturumda konuşma hakkı tanınacaktır.
 3. Stant alanında stant tahsis edilecektir.
 4. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 5. Diğer sponsorluklardan %20 indirim hakkı verilecektir.
 6. Logosu kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 7. Ana Sponsorun basın bülteni, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
 8. kobibilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
 9. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 10. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-Bültenlerde
  • e-Davetiyelerde
  • e-Medya banner reklamlarında
  • Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
  • Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında.

Platin Sponsor

(30.000 TL+ KDV)

Sponsorluk hakları üç Firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. “Özel Oturum” veya “Çözüm ve Farkındalık Oturumları”nda konuşma hakkı verilecektir.
 2. Stant alanında stant tahsis edilecektir.
 3. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Platin Sponsor başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 4. Diğer sponsorluklardan %15 indirim hakkı verilecektir.
 5. Logosu, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 6. Sponsorun basın bülteni, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
 7. kobibilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
 8. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 9. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Platin Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • E-Posta tanıtımlarında
  • E-bültenlerde
  • E-davetiyelerde
  • E-medya banner reklamlarında
  • Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
  • Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında.

Altın Sponsor

(20.000 TL + KDV)

Sponsorluk hakları beş Firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Altın Sponsor başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 2. “Özel Oturum” veya “Çözüm ve Farkındalık Oturumları”nda konuşma hakkı verilecektir.
 3. Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı verilecektir.
 4. Sponsor logosu kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve altın sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 5. Altın Sponsorun basın bülteni, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacaktır.
 6. Altın Sponsora, kobibilisim.org.tr adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
 7. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • E-Posta tanıtımlarında
  • E-bültenlerde
  • E-davetiyelerde
  • Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
  • Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

Gümüş Sponsor

(10.000 TL+ KDV)

Gümüş Sponsorluk hakları On Firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda sponsor logosu kullanılacaktır.
 2. Diğer sponsorluklardan % 5 indirim hakkı verilecektir.
 3. Sponsor logosu, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Gümüş Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 4. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • E-Posta tanıtımlarında
  • E-bültenlerde
  • E-davetiyelerde
  • Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
  • Kongre kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

Yaka Kartı Sponsoru

(10.000 TL + KDV)

Sponsorluk hakları bir Firmaya verilecektir.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Tüm katılımcılara “kayıt bilgileri” yazılı yaka kartları, boyun bağına takılarak verilecektir.
 2. Sponsorun logosu, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
 3. yönlendirme linki verilecektir.
 4. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır.
 5. Yaka kartı katılımcı adedi kadar yapılacaktır olup organizasyon tarafından yapılacaktır.
 6. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “ Yaka Kartı Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • E-Posta tanıtımlarında
  • E-bültenlerde
  • E-davetiyelerde
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
  • Yaka kartının önünde
  • Yaka kartının boyun bağında.

Marka ve Destek Sponsoru

(5.000 TL + KDV)

Sponsorluk hakları yirmi firmaya kadar verilecektir.

Sponsora stant açma hakkı verilecektir. Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı stantlar, Kongrenin yapılacağı salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Sponsor logosu, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Marka ve Destek Sponsoru ” ibaresi ile yer alacaktır.
  • E-Posta tanıtımlarında
  • E-bültenlerde
  • E-davetiyelerde
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

Genç Girişimci Sponsoru

(2.000 TL + KDV)

Sponsorluk hakları on firmaya kadar verilecektir.

Sponsora stant açma hakkı verilecektir. Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı stantlar, Kongrenin yapılacağı salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır.

TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

Sponsor logosu, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve Stant Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.

Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Genç Girişimci Sponsor ” ibaresi ile yer alacaktır.

 • E-Posta tanıtımlarında
 • E-bültenlerde
 • E-davetiyelerde
 • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçı

*Şirket yaşı 1 yılı aşmamış Teknoparklarda yer alan genç girişimci firmalara özeldir.

Ana Basın/Medya Sponsoru

Sponsorluk hakları iki firmaya verilecektir.

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.

Basın/Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;

TV – Radyo – Gazete – Dergi

Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve kanala ait web sayfasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. Kanalın web sayfasında banner yayınlanması. Organizasyonun belirtiği kişilerle, kongre hakkında en az 2 röportaj yapması ve Kongre süresince, organizasyon hakkında yayın yapması talep edilmektedir.

Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen yerlerde diğer sponsorların logoları ile birlikte kendisi için ayrılan bölümde “Ana Basın Sponsoru ” adı ile;

 1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Ana Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır.
 2. Sponsor firma logosu, kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 3. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “ Ana Basın Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-bültenlerde
  • e-davetiyelerde
  • Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

Basın Medya Sponsorluğu

Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.

Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;

TV – Radyo – Gazete – Dergi – e-Medya – Portallar

Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve sonrasında sponsorun yayın organında ve yayın organına ait web sayfasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. Yayın organının web sayfasında banner yayınlanması.

Kongre öncesinde, Kongre zamanı ve Kongre sonrasında Kongre haberlerine geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım Kongre haberlerinin elektronik dağıtımının sağlanması. Web sitesinde Kongre öncesinden başlayarak, Kongre tarihlerinde ve Kongre sonrasında Kongrea ait haberlere geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.

Online Medya Pazarlama

Kongre bannerlarının dağıtım ve yayınının sağlanması.

Basın ve Medya Sponsoru;

 1. Kongre salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı ile logosu kullanılacaktır.
 2. Sponsor firma logosu kobibilisim.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 3. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Basın Medya Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Kongre davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • Gazete ve dergi ilanlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-bültenlerde
  • e-davetiyelerde
  • Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

Sponsorluk Kontratı

 

Kongre Sekreteryası

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA

Tel +90 (312) 473 8215 (pbx)

Fax +90 (312) 473 8216

www.tbd.org.tr, www.kobibilisim.org.tr

Evrim GÜNER (Etkinlik Koordinatörü)

[email protected]